Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nová ústava je absolutní nutností pro ukončení chaosu. Část 3.

3. 06. 2017 5:39:52
Tato část obsahuje HLAVU VI., kterou se zavádí v Čl. 10 zcela nová ústavní moc - Moc informační a v HLAVĚ VIII. systém závazných referend.

HLAVA VI.

Čl. 10 Moc informační

(1) Je tvořena sítí veřejnoprávních medií všech forem a na všech úrovních struktury státu – celostátní, krajské a obecní.

(2) Řídícími orgány jsou mediální rady na těchto úrovních, jejichž předsedové a členové jsou volení přímou volbou občanů, analogicky s volbou zastupitelů, a jsou stejně odvolatelní. Mediální rady jmenují a odvolávají ředitele medií.

(3) Posláním moci informační je poskytování co nejúplnějších a objektivních informací o domácích i světových událostech; poskytování fóra pro všechny názorové směry a společenské aktivity; zpřístupňování významných děl vědeckých i uměleckých; kvalitních sportovních utkání a zábavních představení všem vrstvám občanů republiky. To bez omezování a zkreslování informací soukromými zájmovými skupinami, k jakému dochází v soukromých komerčních mediích.

(4) Tyto informace jsou občanům poskytovány bezúplatně jako veřejná služba. Moc informační je plně financována ze státního rozpočtu a z vlastního neziskového podnikání, které není v rozporu s jejím veřejným posláním.

HLAVA VII.

Moc soudní

Čl. 11 Ústavní soud

(1) Soudci Ústavního soudu jsou jmenování presidentem republiky na 9 let a jsou odvolatelní pouze jednomyslným usnesením všech ostatních členů Ústavního soudu.

(2) Ústavní soud posuzuje na návrh osob fyzických i právnických soulad nebo nesoulad zákonů, rozsudků nižších soudů, výkonu moci státní správou apod. s Ústavou ČR. Jeho rozsudek je konečný a povinně účinný v jim stanoveném termínu.

(3) Osoby, bez ohledu na jejich funkci, odpovědné za neplnění rozsudku Ústavního soudu jsou neprodleně suspendovány a nahrazeny jinými osobami.

Čl. 12 Obecné soudy a příslušná státní zastupitelství

Jsou teritoriálně organizovány ve třech stupních – nejvyšší soud, krajské soudy, okresní soudy. Příslušný je vždy soud podle místa trestného činu a přidělen soudci, který je v pořadí.

Účastníci soudu se mohou odvolat proti rozsudku vždy k soudu vyššího stupně. Proti rozsudku nejvyššího soudu mohou podat ještě dovolání.

Ústavní soud není odvolacím stupněm proti rozsudku Nejvyššího soudu, který je konečný, ale přijímá jen podání proti rozsudkům, které jsou v rozporu s Ústavou.

Čl. 13 Porotní soudy

Těžké trestné činy s horní trestní sazbou vyšší než 5 roků vězení soudí porotní soudy. Porotci jsou vybíráni losováním (nebo způsobem náhodného výběru) z občanské veřejnosti.

HLAVA VIII.

Čl. 14 Suverenita lidu ČR

(1) Nejvyšší moc ve státě přísluší lidu České republiky. Ten ji dobrovolně, ale podmínečně,
deleguje na jím zvolenou Poslaneckou sněmovnou a další zastupitelské sbory.

(2) Současně se maximálně uplatňuje samospráva krajů a obcí podle principu subsidiarity.

(3) V případech definovaných v Hlavě IX., lid svojí nejvyšší moc uplatňuje přímo systémem
referend.

HLAVA IX.

Čl. 15 Referendum a deliberativní týmy

(1) Referendum je jedním ze základních atributů suverenity lidu, který v něm rozhoduje s konečnou a povinnou platností.

(2) Před referendy musí pořadatel referenda – příslušný úřad – (odst. 4), zřídit deliberativní sbory, složené paritně ze zástupců státní správy a zástupců občanů, které projednají a navrhnou znění otázky referenda.

(3) Členové deliberativních sborů se vybírají losem z občanů, kteří se přihlásí, že jsou ochotni a schopni tuto funkci jednorázově plnit.

(4) Deliberativní sbory zřizuje a organizačně zabezpečuje příslušný úřad.

(5) Referenda jsou tří typů:

A. Povinné – obligatorní - celostátní v případě:

a) přijímání a změnách Ústavy

b) změn teritoria ČR

c) vyhlašování války a uzavírání míru

d) uzavírání mezinárodních smluv a aliancí, zejména omezujících suverenitu
České republiky

e) rozhodování o prezidentovu vetu a o jeho odsouzení pro velezradu

B. Z iniciativy orgánů státu na všech úrovních státní správy ke zjištění stanoviska
občanů k návrhům opatření v jejich pravomoci.

C. Z iniciativy občanů, vyjádřené peticí, splňující kvorum pro referendum:

- celostátní 2%

- krajské 4% registrovaných voličů

- místní 10 %

(6) Referendum nesmí mít žádné podmínky početní účasti voličů pro jeho platnost, podobně
jako volby do zastupitelských orgánů. Rozhodují v něm občané, kteří se chtějí aktivně
podílet na řízení státu. Voliči, kteří nehlasují, se dobrovolně vzdávají svého práva
rozhodovat.

HLAVA X.

Čl. 16 Závaznost dodržování lidských práv v ČR

podle Čl. 23 až 26. Všeobecné deklarace lidských práv

(1) Politický systém zaručuje dodržování lidských práv na důstojný život na principu sociální
solidarity úspěšných a zdravých občanů se spoluobčany neúspěšnými a handicapovanými.
To nelze považovat ze strany úspěšných za nedobrovolnou charitu, ale za plnění
podmínky sociálního smíru a spravedlivého racionálního rozdělování společenského
produktu mezi zaměstnavatele, OSVČ, zaměstnance a občany neproduktivní tak, aby
nedocházelo k nevyhnutelným ekonomickým krizím z nerovnováhy produkce a spotřeby,
poškozujícím bohaté i chudé a zpomalujícím celospolečenský kulturní a ekonomický
pokrok.

(2) Je zaručeno právo občanů i ještě nenarozených na život. Interrupce těhotenství je
vyloučena, s výjimkou případů, při kterých je nepochybně ohrožen život matky nebo
plodu.

(3) Každý dospělý plnoprávný občan má právo se rozhodnout o ukončení svého fyzického
života – euthanasií - způsobem, který definuje příslušný zákon.

HLAVA XI.

Vedení státního rozpočtu

Čl. 17 Rovnováha mezi příjmy a výdaji

  1. Stát udržuje trvale výdaje a příjmy rozpočtu v rovnováze. Pokud státní dluh překročí 5% HDP, musí vláda a poslanecká sněmovna navrhnout plán jeho splacení nejdéle do 10 let a přeložit jej celostátnímu referendu.

  2. Nejvyšší částka dovolených celkových výdajů se řídí podle předpokládaných příjmů,
    s uvážením ekonomické situace.

    (3) Při mimořádných požadavcích na výdaje, může být nejvyšší částka podle odst. (2) přiměřeně zvýšena. O zvýšení musí být přijato usnesení poslanecké sněmovny.

    Čl. 18 Principy daňové politiky

    (4) Stanovení daní, jmenovitě výčet daňových povinností, podstata daní a jejich výše je řízeno zákonem. Je nutno přihlížet k jejich obecné platnosti a vyváženosti, k principům daňové politiky a k jejich ekonomické účinnosti.

Autor: Zdeněk Trinkewitz | sobota 3.6.2017 5:39 | karma článku: 0.00 | přečteno: 11x

Další články blogera

Zdeněk Trinkewitz

Chce být Miloš I. českým Vilémem II.?

V západní Evropě fungují konstituční monarchie, ve kterých je moc panovníka stanovená a omezená ústavou. Uznávají rozdělení moci, kdy monarcha má pouze roli představitele státu a hlavou výkonné moci je premiér s důvěrou parlamentu

7.11.2017 v 15:05 | Karma článku: 7.34 | Přečteno: 185 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Přímá demokracie – ano či ne?

Na internetových stránkách explodovala diskuse o přímé demokracii, kterou požadují Piráti a Okamurova strana ve svých programech. Odpůrci ji prohlašují za hrozbu demokracii.

3.11.2017 v 12:03 | Karma článku: 11.33 | Přečteno: 482 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Mentálně odchylní by neměli ovlivňovat vývoj zdravé populace

V kulturně vyspělých zemích „západu“ se po sexuální revoluci přestala považovat homosexualita za nemorální a nedovolenou úchylku lidské povahy a byla většinovou heterosexuální populací akceptována.

21.10.2017 v 7:36 | Karma článku: 33.20 | Přečteno: 1038 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Plané sliby partají před volbami

Televizní Vyhrazeno pro ... spustilo „slibotechnu“ partají, ve které se předhánění ve slibech voličům co všechno, v případě jejich zvolení, pro jejich blahobyt dnešní a budoucí, prosadí a zavedou.

17.10.2017 v 14:41 | Karma článku: 8.36 | Přečteno: 353 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Aleš Merta

Propadák levice, Výmarská republika a Tomio Okamura

Uznávám, že tento titulek zavání poněkud gulášem, ale kdo zaznamenal jednu nezapomenutelnou hlášku z filmu „Vážení přátelé, ano“ tak ví, že všechno souvisí se vším, a že i věci, události a osoby, které se zdánlivě míjejí,

22.11.2017 v 13:23 | Karma článku: 6.48 | Přečteno: 359 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Uražení a ponížení

Vyjma oněch 7 vlastizrádců a některých pohrobků v čele s paní Semelovou nikdo v Česku a Slovensku nepochybuje o tom, že v noci na 21.srpna roku 1968 šlo o okupaci země.

22.11.2017 v 11:31 | Karma článku: 22.53 | Přečteno: 626 | Diskuse

Vladimír Zeman

Sněmovní schizofrénie.

Vyrobit pracovně schopnou sněmovnu nebude nijak jednoduché. Sněmovna bez svých orgánů nebude moci přijmout demisi staré vlády, ale také nebude moci projednat vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

22.11.2017 v 11:21 | Karma článku: 19.45 | Přečteno: 279 | Diskuse

Pavel Vávra

Zeman bojovník nebo informační válka.

Dnes bude pan prezident bojovat!!!!!!! Je prej strašně naštvanej a tomu Medveděvovi to nandá! Co si to ti rusáci zase dovolili! Rok 1968 je zločin a na tom si tváme! Jenomže je to tak absurdní divadlo, že si pak kladu mnoho otázek.

22.11.2017 v 11:18 | Karma článku: 16.37 | Přečteno: 324 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Mlčet k tomu nelze

Provokace „ruského Kojzara“ Maslovského na tamním armádním webu Zvězda rozpoutala vášnivé diskuse. Právem. Skandální neomalená nehoráznost připomněla všem, kdo na to snad zapomněli: Císař je nahý aneb Moskvě nelze věřit.

22.11.2017 v 10:20 | Karma článku: 20.41 | Přečteno: 445 | Diskuse
Počet článků 422 Celková karma 18.33 Průměrná čtenost 1063

Ročník 1934. Důchodce od r. 2003. Ing. absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT. Průmyslový manažer od r. 1970. Po převratu 1989 topmanažer velkých podniků. Jeden ze zakladatelů a čelných funkcionářů Svazu průmyslu ČR. Amatérský publicista. Autor knih z oborů elektrotechniky a managementu.

Autor knihy SVĚDECTVÍ SOUČASNÍKA - nakladatelství MAREK BELZA, 2016 - výběr mé publicistiky 1978 až 2015

webová stránka:  http://trinkewitz.cz

mail:   trinkewitz.zdenek@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.