Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nová ústava je absolutní nutností pro ukončení chaosu. Část 1.

2. 06. 2017 9:57:59
Byla narychlo zpatlaná Klausovými knechty. Do roku 2013 doznala devět změn podle rozmarů sněmovny. V březnu 2014 jsem na to reagoval blogem: Ústava-toaletní papír sněmovny, dnes návrhem nové ústavy.

Dnešní ústava ČR je podvodem na jejím lidu. Ani ústava I. ČSR z roku 1920 nebyla přijata legitimním způsobem, ale „Klausova“ ústava ČR z roku 1992 je doslova plivnutím do tváře českého národa.

Nelegitimnost ústavy I. ČSR vyplývala z toho, že měla být přijata Ústavodárným národním shromážděním, vzešlým z prvních řádných voleb. Text ústavy byl připravován již v roce 1919 povolanými znalci ústavního práva a měl vycházet ze vzoru švýcarské ústavy přímé demokracie. Ale dominantní politické strany v Prozatímním národním shromáždění, složeným z poslanců stran podle posledních voleb do Rakousko-Uherského říšského sněmu v roce 1911, se zalekly principu přímé demokracie a ve chvatu a proti slibům národu, přijaly ústavu již tři měsíce před ustavujícím zasedáním „Ústavodárného“ národního shromáždění, kterému ji dali jen schválit jako fait accompli - hotovou věc! Přesto byla lepší a demokratičtější, než ta Klausova dnešní.

Ústava I. ČSR (1920) říká, že:

§ 10 - Volitelní jsou státní občané ČSR bez rozdílu pohlaví, kteří dosáhli aspoň 30. roku věku svého a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny.

Bez dalších podmínek, že musí být navrhováni registrovanou politickou stranou. A nikde nedeklaruje nějakou mimořádnou funkci politických stran v politickém systému ČSR.

O Ústavě ČR (po rozbití Československa r. 1992) Klaus tvrdil, že jeho narychlo slátaná ústava ČR vychází z tradice ústavy I. ČSR. Ale ve skutečnosti na rozdíl si v jejím Čl. 5 pojistil neomezenou nadvládu politických partají. Důsledky toho jsou základní příčinou neplodného a bezperspektivního vývoje ČR za celých posledních 23 let.

Impotenci a aroganci hegemona České republiky - Poslanecké sněmovny - demonstroval v nedávných dnech zvláště neslavně proslulý pan Kalousek. Poslanec výrazně menšinové strany (12%) soustavně paralyzuje práci Sněmovny, ve které ztrácejí čas a spotřebovávají státní finance dvě stovky poslanců. V situaci, kdy by se měli věnovat mnohem závažnějším a urgentnějším problémům. V situaci, kdy ve sněmovně „leží“ nevyřízeno mnoho nových zákonů a novel, se Sněmovna věnuje nekonečnému „žvanění“ o sporech ve vládní koalici Sobotka – Babiš!

Z toho zcela jasně vyplývá oprávněnost volání stále rostoucího počtu nespokojených občanů této země po radikální změně celého politického systému.

Zásadním východiskem může být jen totální změna ústavy, která odejme výsady a korupční potenciál politickým stranám a předá podstatnou část z centralizované moci státu krajům a obcím a naplní právo lidu na rozhodování o věcech obcí, krajů a státu v referendech.

_________________________________________________________________

Češi, občané, před čtvrt stoletím jste masově povstali proti režimu strany nevzdělaných neostalinistů a jejich bezzásadových kariéristických spřeženců, kteří se, v rozporu s postupujícím demokratizačním vývojem v celém východním bloku sovětských satelitních režimů, snažili v Československu svojí diktaturu udržet, ač to bylo nemožné.

Vyšli jste společně do ulic a na náměstí a generální stávkou jste dali najevo, že jste odhodlání se diktatury Komunistické strany zbavit, v krajním případě i revolučním násilím.

Vaše společné odhodlání a vůle se prosadily a vláda přešla rychle do rukou zastupitelů z řad osvědčených organizátorů převratu, kterým jste dali dočasnou důvěru do doby řádných voleb do ústavních zastupitelských sborů, složených z demokracii a právu oddaných osobností.

Od převratu a ustavení demokratického režimu jste očekávali odstranění všech nezákonností a nešvarů, odstranění všech neschopných, antidemokratických a nemorálních individuí a institucí a uvolnění všech pozitivních tvořivých sil našeho lidu a všech vedoucích osobností našeho hospodářství, kultury a práva.

ŽEL, NAŚE SPOLEČNÁ OČEKÁVÁNÍ BYLA ZKLAMÁNA!!!

Naše země dále nevzkvétá, jak kdysi prohlásil Václav Havel, ale bezplánovitě se již přes 25 roků potácí v nejistém a konkurenčním prostředí Evropy a světa, vedena krátkodobými zájmy několika korupčnických politických stran a jejich klientů z vrstvy popřevratových uchvatitelů dříve národního majetku.

Bývalý mocenský monopol vlády jedné strany, neostalinistické KSČ, byl pouze nahrazen oligopolem několika miniaturních partají, které se liší jen klamnými názvy (demokratická, sociální, občanská, lidová, komunistická) a nezavazující rétorikou a občas se střídající u státních koryt. A jejichž společnou starostí a snahou, je udržet dosavadní režim, odsuzující občany k politické bezmoci stávající stav změnit a prosazovat vůli většiny lidu, který je podle platné ústavy zdrojem vší moci v demokratické České republice.

V této situaci nám občanům zbývá jenom jedna cesta. Je třeba nastoupit podobnou té, jakou si, přes krvavý odpor Rakousko-Uherské vládní mašinérie v létech 1905 až 1907, vydobyly lidové masy všeobecné a rovné volební právo. Byla úspěšná proto, že lidový odpor ve všech zemích monarchie byl jednotný a za účasti všech demokratických politických sil. Nejvýznamnější silou byly odborové organizace a jejich stávkové hnutí až po generální stávku. Vzpomeňte, že i v listopadu 1989 skončil u nás odpor komunistického politbyra a vlády také až po generální stávce.

Dnešním požadavkem nespokojených občanů musí být přijetí nové ústavy České republiky, založené na principech přímé demokracie, podobné ústavě Švýcarska.

Dnes platná ústava je od samého počátku České republiky v roce 1992 nelegitimní, protože nebyla přijata a schválena lidem republiky v celostátním referendu. Nelegitimnost této ústavy vyplývá z celého jejího historického vývoje od vzniku Československé I. republiky v roce 1918 až po její definitivní rozbití velezrádci Klausem a Mečiarem v roce 1991 a z překotného přijetí dnešní Ústavy ČR, rovněž bez souhlasu lidu v referendu. Tato ústava je navíc, z roku na rok, neustále měněna podle mocenských zájmů a zvůle právě vládnoucích politických koalic, opět bez souhlasu lidu. Připomeňme si, že Ústava USA se nezměnila od svého vzniku 17. září roku 1787.

Připomeňme si historická fakta.

Prozatímní Národní shromáždění ČSR bylo v roce 1918 sestaveno z českých a slovenských poslanců zvolených do Rakousko-Uherského říšského sněmu v roce 1911. Jeho úkolem byla příprava řádných voleb do Ústavodárného národního shromáždění a příprava Ústavy ČSR, která měla být přijata všelidovým referendem. Politické strany zastoupené ve vládě a v Prozatímním národním shromáždění si ale chtěly zajistit kontinuitu již získaných politických pozic a nechtěly připustit ústavu a volební systém, který by svrchovanost lidu pouze nedeklarovala, ale fakticky garantovala. Proto Prozatímní národní shromáždění rychle, v rozporu se sliby, urychleně přijalo ústavu ještě před zvolením Ústavodárného národního shromáždění a tomu ji potom dalo pouze k pasivnímu odsouhlasení. Tak vznikl již za I. ČSR systém vlády partají a jejich koalic a nikoli vlády československého lidu.

A v roce 1992 pan Klaus a jeho klika argumentovali pro Ústavu ČR tím, že vlastně kopíruje ústavu I. ČSR, ale jaksi zapomněli dodat, že zejména v tom, co v ní bylo to nejhorší.

Dnes v naší České republice působí řada skupin a hnutí, usilujících o přijetí nové tzv. Občanské ústavy, napojených na mezinárodní hnutí za přímou demokracii World Direct Democracy Movement, které mají vypracovánu řadu variant Občanské ústavy na principech přímé demokracie.

Po tomto informativním úvodu je přiložen NÁVRH OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR, který byl zvolen jako nejpřístupnější a nejsrozumitelnější všem občanům.

Těm, kteří jej budou určitě chtít zlehčovat a hanět pro „neslýchanou“ stručnost, obecnost a neznalost autorů ústavního práva říkáme, že nejde o neschopnost a nekvalifikovanost navrhovatelů, ale o záměr!

Občanská ústava nesmí být poplatná aktuální a krátkodobé objednávce politických stran a jejich vlivných klientů a sponzorů, ale musí jen garantovat lidská a občanská práva občanů republiky a umožňovat lidu rozhodování v konkrétních a aktuálních situacích formou občanských iniciativ a referend (systém I&R). Našimi vzory byly ústavy Švýcarska a USA.

Autor: Zdeněk Trinkewitz | pátek 2.6.2017 9:57 | karma článku: 0.00 | přečteno: 13x

Další články blogera

Zdeněk Trinkewitz

Chce být Miloš I. českým Vilémem II.?

V západní Evropě fungují konstituční monarchie, ve kterých je moc panovníka stanovená a omezená ústavou. Uznávají rozdělení moci, kdy monarcha má pouze roli představitele státu a hlavou výkonné moci je premiér s důvěrou parlamentu

7.11.2017 v 15:05 | Karma článku: 7.34 | Přečteno: 185 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Přímá demokracie – ano či ne?

Na internetových stránkách explodovala diskuse o přímé demokracii, kterou požadují Piráti a Okamurova strana ve svých programech. Odpůrci ji prohlašují za hrozbu demokracii.

3.11.2017 v 12:03 | Karma článku: 11.33 | Přečteno: 482 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Mentálně odchylní by neměli ovlivňovat vývoj zdravé populace

V kulturně vyspělých zemích „západu“ se po sexuální revoluci přestala považovat homosexualita za nemorální a nedovolenou úchylku lidské povahy a byla většinovou heterosexuální populací akceptována.

21.10.2017 v 7:36 | Karma článku: 33.20 | Přečteno: 1038 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Plané sliby partají před volbami

Televizní Vyhrazeno pro ... spustilo „slibotechnu“ partají, ve které se předhánění ve slibech voličům co všechno, v případě jejich zvolení, pro jejich blahobyt dnešní a budoucí, prosadí a zavedou.

17.10.2017 v 14:41 | Karma článku: 8.36 | Přečteno: 353 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Aleš Merta

Propadák levice, Výmarská republika a Tomio Okamura

Uznávám, že tento titulek zavání poněkud gulášem, ale kdo zaznamenal jednu nezapomenutelnou hlášku z filmu „Vážení přátelé, ano“ tak ví, že všechno souvisí se vším, a že i věci, události a osoby, které se zdánlivě míjejí,

22.11.2017 v 13:23 | Karma článku: 6.48 | Přečteno: 389 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Uražení a ponížení

Vyjma oněch 7 vlastizrádců a některých pohrobků v čele s paní Semelovou nikdo v Česku a Slovensku nepochybuje o tom, že v noci na 21.srpna roku 1968 šlo o okupaci země.

22.11.2017 v 11:31 | Karma článku: 22.53 | Přečteno: 637 | Diskuse

Vladimír Zeman

Sněmovní schizofrénie.

Vyrobit pracovně schopnou sněmovnu nebude nijak jednoduché. Sněmovna bez svých orgánů nebude moci přijmout demisi staré vlády, ale také nebude moci projednat vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

22.11.2017 v 11:21 | Karma článku: 19.45 | Přečteno: 282 | Diskuse

Pavel Vávra

Zeman bojovník nebo informační válka.

Dnes bude pan prezident bojovat!!!!!!! Je prej strašně naštvanej a tomu Medveděvovi to nandá! Co si to ti rusáci zase dovolili! Rok 1968 je zločin a na tom si tváme! Jenomže je to tak absurdní divadlo, že si pak kladu mnoho otázek.

22.11.2017 v 11:18 | Karma článku: 16.37 | Přečteno: 329 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Mlčet k tomu nelze

Provokace „ruského Kojzara“ Maslovského na tamním armádním webu Zvězda rozpoutala vášnivé diskuse. Právem. Skandální neomalená nehoráznost připomněla všem, kdo na to snad zapomněli: Císař je nahý aneb Moskvě nelze věřit.

22.11.2017 v 10:20 | Karma článku: 20.41 | Přečteno: 449 | Diskuse
Počet článků 422 Celková karma 18.33 Průměrná čtenost 1063

Ročník 1934. Důchodce od r. 2003. Ing. absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT. Průmyslový manažer od r. 1970. Po převratu 1989 topmanažer velkých podniků. Jeden ze zakladatelů a čelných funkcionářů Svazu průmyslu ČR. Amatérský publicista. Autor knih z oborů elektrotechniky a managementu.

Autor knihy SVĚDECTVÍ SOUČASNÍKA - nakladatelství MAREK BELZA, 2016 - výběr mé publicistiky 1978 až 2015

webová stránka:  http://trinkewitz.cz

mail:   trinkewitz.zdenek@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.