Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nová ústava je absolutní nutností pro ukončení chaosu. Část 3.

3. 06. 2017 5:39:52
Tato část obsahuje HLAVU VI., kterou se zavádí v Čl. 10 zcela nová ústavní moc - Moc informační a v HLAVĚ VIII. systém závazných referend.

HLAVA VI.

Čl. 10 Moc informační

(1) Je tvořena sítí veřejnoprávních medií všech forem a na všech úrovních struktury státu – celostátní, krajské a obecní.

(2) Řídícími orgány jsou mediální rady na těchto úrovních, jejichž předsedové a členové jsou volení přímou volbou občanů, analogicky s volbou zastupitelů, a jsou stejně odvolatelní. Mediální rady jmenují a odvolávají ředitele medií.

(3) Posláním moci informační je poskytování co nejúplnějších a objektivních informací o domácích i světových událostech; poskytování fóra pro všechny názorové směry a společenské aktivity; zpřístupňování významných děl vědeckých i uměleckých; kvalitních sportovních utkání a zábavních představení všem vrstvám občanů republiky. To bez omezování a zkreslování informací soukromými zájmovými skupinami, k jakému dochází v soukromých komerčních mediích.

(4) Tyto informace jsou občanům poskytovány bezúplatně jako veřejná služba. Moc informační je plně financována ze státního rozpočtu a z vlastního neziskového podnikání, které není v rozporu s jejím veřejným posláním.

HLAVA VII.

Moc soudní

Čl. 11 Ústavní soud

(1) Soudci Ústavního soudu jsou jmenování presidentem republiky na 9 let a jsou odvolatelní pouze jednomyslným usnesením všech ostatních členů Ústavního soudu.

(2) Ústavní soud posuzuje na návrh osob fyzických i právnických soulad nebo nesoulad zákonů, rozsudků nižších soudů, výkonu moci státní správou apod. s Ústavou ČR. Jeho rozsudek je konečný a povinně účinný v jim stanoveném termínu.

(3) Osoby, bez ohledu na jejich funkci, odpovědné za neplnění rozsudku Ústavního soudu jsou neprodleně suspendovány a nahrazeny jinými osobami.

Čl. 12 Obecné soudy a příslušná státní zastupitelství

Jsou teritoriálně organizovány ve třech stupních – nejvyšší soud, krajské soudy, okresní soudy. Příslušný je vždy soud podle místa trestného činu a přidělen soudci, který je v pořadí.

Účastníci soudu se mohou odvolat proti rozsudku vždy k soudu vyššího stupně. Proti rozsudku nejvyššího soudu mohou podat ještě dovolání.

Ústavní soud není odvolacím stupněm proti rozsudku Nejvyššího soudu, který je konečný, ale přijímá jen podání proti rozsudkům, které jsou v rozporu s Ústavou.

Čl. 13 Porotní soudy

Těžké trestné činy s horní trestní sazbou vyšší než 5 roků vězení soudí porotní soudy. Porotci jsou vybíráni losováním (nebo způsobem náhodného výběru) z občanské veřejnosti.

HLAVA VIII.

Čl. 14 Suverenita lidu ČR

(1) Nejvyšší moc ve státě přísluší lidu České republiky. Ten ji dobrovolně, ale podmínečně,
deleguje na jím zvolenou Poslaneckou sněmovnou a další zastupitelské sbory.

(2) Současně se maximálně uplatňuje samospráva krajů a obcí podle principu subsidiarity.

(3) V případech definovaných v Hlavě IX., lid svojí nejvyšší moc uplatňuje přímo systémem
referend.

HLAVA IX.

Čl. 15 Referendum a deliberativní týmy

(1) Referendum je jedním ze základních atributů suverenity lidu, který v něm rozhoduje s konečnou a povinnou platností.

(2) Před referendy musí pořadatel referenda – příslušný úřad – (odst. 4), zřídit deliberativní sbory, složené paritně ze zástupců státní správy a zástupců občanů, které projednají a navrhnou znění otázky referenda.

(3) Členové deliberativních sborů se vybírají losem z občanů, kteří se přihlásí, že jsou ochotni a schopni tuto funkci jednorázově plnit.

(4) Deliberativní sbory zřizuje a organizačně zabezpečuje příslušný úřad.

(5) Referenda jsou tří typů:

A. Povinné – obligatorní - celostátní v případě:

a) přijímání a změnách Ústavy

b) změn teritoria ČR

c) vyhlašování války a uzavírání míru

d) uzavírání mezinárodních smluv a aliancí, zejména omezujících suverenitu
České republiky

e) rozhodování o prezidentovu vetu a o jeho odsouzení pro velezradu

B. Z iniciativy orgánů státu na všech úrovních státní správy ke zjištění stanoviska
občanů k návrhům opatření v jejich pravomoci.

C. Z iniciativy občanů, vyjádřené peticí, splňující kvorum pro referendum:

- celostátní 2%

- krajské 4% registrovaných voličů

- místní 10 %

(6) Referendum nesmí mít žádné podmínky početní účasti voličů pro jeho platnost, podobně
jako volby do zastupitelských orgánů. Rozhodují v něm občané, kteří se chtějí aktivně
podílet na řízení státu. Voliči, kteří nehlasují, se dobrovolně vzdávají svého práva
rozhodovat.

HLAVA X.

Čl. 16 Závaznost dodržování lidských práv v ČR

podle Čl. 23 až 26. Všeobecné deklarace lidských práv

(1) Politický systém zaručuje dodržování lidských práv na důstojný život na principu sociální
solidarity úspěšných a zdravých občanů se spoluobčany neúspěšnými a handicapovanými.
To nelze považovat ze strany úspěšných za nedobrovolnou charitu, ale za plnění
podmínky sociálního smíru a spravedlivého racionálního rozdělování společenského
produktu mezi zaměstnavatele, OSVČ, zaměstnance a občany neproduktivní tak, aby
nedocházelo k nevyhnutelným ekonomickým krizím z nerovnováhy produkce a spotřeby,
poškozujícím bohaté i chudé a zpomalujícím celospolečenský kulturní a ekonomický
pokrok.

(2) Je zaručeno právo občanů i ještě nenarozených na život. Interrupce těhotenství je
vyloučena, s výjimkou případů, při kterých je nepochybně ohrožen život matky nebo
plodu.

(3) Každý dospělý plnoprávný občan má právo se rozhodnout o ukončení svého fyzického
života – euthanasií - způsobem, který definuje příslušný zákon.

HLAVA XI.

Vedení státního rozpočtu

Čl. 17 Rovnováha mezi příjmy a výdaji

  1. Stát udržuje trvale výdaje a příjmy rozpočtu v rovnováze. Pokud státní dluh překročí 5% HDP, musí vláda a poslanecká sněmovna navrhnout plán jeho splacení nejdéle do 10 let a přeložit jej celostátnímu referendu.

  2. Nejvyšší částka dovolených celkových výdajů se řídí podle předpokládaných příjmů,
    s uvážením ekonomické situace.

    (3) Při mimořádných požadavcích na výdaje, může být nejvyšší částka podle odst. (2) přiměřeně zvýšena. O zvýšení musí být přijato usnesení poslanecké sněmovny.

    Čl. 18 Principy daňové politiky

    (4) Stanovení daní, jmenovitě výčet daňových povinností, podstata daní a jejich výše je řízeno zákonem. Je nutno přihlížet k jejich obecné platnosti a vyváženosti, k principům daňové politiky a k jejich ekonomické účinnosti.

Autor: Zdeněk Trinkewitz | sobota 3.6.2017 5:39 | karma článku: 0.00 | přečteno: 6x

Další články blogera

Zdeněk Trinkewitz

Nová ústava je absolutní nutností pro ukončení chaosu. Část 1.

Ústava byla narychlo zpatlaná Klausovými knechty. Do roku 2014 doznala devět změn podle rozmarů sněmovny. V březnu 2014 jsem na to reagoval blogem: Ústava-toaletní papír sněmovny, dnes návrhem nové ústavy.

5.6.2017 v 8:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Nová ústava je absolutní nutností pro ukončení chaosu. Část 4.

Touto částí, která obsahuje nejzákladnější sociální lidská práva, seriál končí. Uvítal bych ohlasy mých čtenářů a co nejširší seriózní diskuzi, adresovanou na mojí adresu trinkewitz.zdenek@seznam.cz

3.6.2017 v 18:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 4 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Nová ústava je absolutní nutností pro ukončení chaosu. Část 2.

Druhé pokračování seriálu čtyř blogů o návrhu nové Občanské ústavy přímé demokracie pro ČR, který vypracovala pražská sekce WDDM - Světového hnutí za přímou demokracii.

2.6.2017 v 11:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 9 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Petr Máj

Odkud se v západní Evropě bere tak výrazná indoktrinace mládeže

Být mladým nemusí být (pro všechny stejně) jednoduché. V každém případě je ale mládí tou nejúžasnější částí našeho života. Mladí lidé jsou (většinou) zdraví, (většinou) bez závazků a co je nejhlavnější - mají všechno před sebou.

26.7.2017 v 17:28 | Karma článku: 21.45 | Přečteno: 350 | Diskuse

Jan Dvořák

PiS prý chystá přelomový zákon pro potírání nepolského chování

(Ověřujeme) Předseda strany PiS Kaczynski dal premiérce a poslancům příkaz, aby v nejbližším možném termínu v Sejmu projednali novou legislativní normu. Zákon o nepolském chování.

26.7.2017 v 15:58 | Karma článku: 11.78 | Přečteno: 386 | Diskuse

Aleš Michal

Strasti českých národovců

Hlavní trumfy úspěchu české krajně pravicové scény drží SPD Tomia Okamury. Národovci i další strany stojí stranou a nic nenasvědčuje tomu, že by se to do podzimních parlamentních voleb změnilo.

26.7.2017 v 15:12 | Karma článku: 10.90 | Přečteno: 682 | Diskuse

Beata Krusic

Kytka s mašlí chladem prostoupená..........

Na stáncích, nebo v obchodech s květinami bývají krásné, profesionálně vázané- téměř dokonalé kytice. Líbí se mi, to ano............, ale při pohledu na ně, nic necítím.............

26.7.2017 v 11:27 | Karma článku: 8.04 | Přečteno: 269 | Diskuse

Petr Kubík

Špatný a dobrý volič

Existují dva druhy voličů: špatný volič a dobrý volič. Přijde mi, že je v tom poněkud zmatek, a protože se zase blíží volby, rád bych o tom něco napsal.

26.7.2017 v 11:07 | Karma článku: 9.06 | Přečteno: 356 | Diskuse
Počet článků 406 Celková karma 14.84 Průměrná čtenost 1073

Ročník 1934. Důchodce od r. 2003. Ing. absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT. Průmyslový manažer od r. 1970. Po převratu 1989 topmanažer velkých podniků. Jeden ze zakladatelů a čelných funkcionářů Svazu průmyslu ČR. Amatérský publicista. Autor knih z oborů elektrotechniky a managementu.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.